Добредојдовте во делот за поднесување на Електронски барања
на Бирото за Метрологија

Доколку сте регистриран корисник на системот одете во делот за најава

Доколку не сте регистриран корисник на системот одете во делот за регистрација